درباره ما

سلفیا در آبان ماه 1398 زمانی که ما در صف خرید غذای روز به انتظار ایستاده بودیم متولد شد. طی دو ماه و در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸ برای استفاده ی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر راه اندازی شد. به تدریج در تمامی دانشگاه های ایران قابل دسترس خواهد بود. سلفیا پلتفرم خرید و فروش غذای سلف دانشگاه هاست. همچنین این امکان را به کاربران خود میدهد تا از بیرون بر کردن غذای سلف خود بهره ببرند.