قوانین و مقررات

در نگارش قوانین و مقررات سایت از ما بعنوان سلفیا ، از خریداران بعنوان خریدار ، از فروشندگان بعنوان فروشنده ، از کاربرانی که مسئولیت حمل و تحویل غذای کاربران دیگر را میپذیرند بعنوان سفیر ، از کاربرانی که درخواست دریافت و حمل و تحویل غذای خود را می دهند بعنوان صاحب غذا و به تمامی تعاریف مشخص شده بغیر از سلفیا بعنوان کاربر نیز نام برده می شود.
فروش موفق فروشی است که خریدار هیچگونه شکایتی تا ساعت 23:00 همان روز در مورد سفارش ثبت نکند و یا در صورت ثبت شکایت بعد از بررسی کارشناسان سلفیا، سفارش مورد تایید قرار گیرد و تکمیل شود.
1 سلفیا متعهد میشود که هر گونه اطلاعات شخصی وارد شده توسط کاربر را نزد خود محفوظ بدارد.
2 در صورتی که کاربر درخواست تسویه حساب و غیرفعال کردن حساب خود را از طریق پشتیبانی اعلام کرد، ابتدا حساب کاربری غیرفعال شده و بعد از بررسی مالی حساب، نهایتا یک هفته پس از ثبت درخواست موجودی شما توسط سلفیا بازگردانده می شود.
3 سلفیا متعهد میشود درصورتی که کاربر به واسطه ی استفاده از خدمات سایت و در یکی از حالات زیر متضرر شود مبلغ متضرر را پس از تایید کارشناسان، به کاربر پرداخت کند.
سفارش فروشنده به مرحله تکمیل شده برسد ولی خریدار آن را از سلف تحویل نگیرد. (در صورتی که قوانین سلف سرویس دانشگاه شما جریمه ای مادی به صورت کسر از حساب برای غذای دریافت نشده در نظر گرفته باشد)
در صورتی که نوع غذای خریداری شده توسط خریدار با غذای اعلام شده از سمت فروشنده یکی نباشد و شما مراتب را بدون خوردن غذا اطلاع دهید.
4 سلفیا متعهد میشود بعد از انجام هر فروش موفق ، درآمد منظور شده (معادل با 120 درصد قیمت خود غذا در سامانه ی سلف سرویس دانشگاه) برای فروشنده را به شارژ حساب کاربری او اضافه نماید.
5 سلفیا متعهد میشود در قبال گزارش هایی که خریداران به عنوان بازخورد معامله و غذای گرفته شده میدهند پاداش هایی از نوع امتیازبدهد. مقدار این پاداش ها در جدول یک نشان داده شده است.
6 سلفیا متعهد میشود در صورتی که خریدار نتواند به غذای خریداری شده دسترسی پیدا کند و مراتب را به سلفیا اعلام نماید(به علت عدم تعویض کد فراموشی توسط فروشنده یا فروش غذای نامعتبر توسط فروشنده و یا هر دلیل مورد تایید کارشناسان) هزینه ی پرداخت شده به شما عودت داده میشود و به صورت شارژ حساب کاربری در می آید.
1 سلفیا هیچ تعهدی نسبت به محفوظ ماندن رمز فراموشی کاربران ندارد. بدیهی است شما باید بعد از هر وعده رمز فراموشی خود را تغییر دهید تا از گزند سود جویان در امان باشید.
2 سلفیا یک پلتفرم واسط است ، طبیعتأ هیچ تعهدی نسبت به فروش غذای شما ندارد.
3 سلفیا هیچ تعهدی نسبت به سالم رسیدن غذای شما در صورت استفاده از بیرون بر سلفیا ندارد.
شما به عنوان مالک غذا میتوانید در لحظه ای که غذا به دستتان میرسد نسبت به دادن امتیاز به سفیر سلفیا نظر خود را نسبت به ایشان اعلام کنید.
مجموع امتیازات سفیر در دریافت غذا و درآمد او تاثیر می گذارد.
4 سلفیا هیچ تعهدی نسبت به کیفیت غذای خریداری شده ندارد.
1 کاربران جهت استفاده از خدمات خرید ، فروش و بیرون بر سلفیا باید حساب خود را به مبلغ 5,000 تومان شارژ نمایند. این مبلغ به عنوان ودیعه نزد سلفیا نگهداری میشود.
مبلغ ودیعه در حساب کاربران موجود میماند و در صورتی که کاربر قصد غیرفعال کردن حساب کاربری خود را داشته باشد در بازه ی زمانی یک هفته ای پس از بررسی و تایید کارشناسان به او بازگردانده میشود.
کاربر همواره باید میزان شارژ حساب کاربری خود را حداقل به مبلغ ودیعه تعیین شده (5,000 تومان) نگهدارد. در صورتی که میزان موجودی حساب کاربری به واسطه ی اعمال جریمه کمتر از میزان ودیعه بشود کاربر موظف است مبلغ ودیعه را دوباره تکمیل نماید.
در صورتی که ودیعه کاربر کمتر از میزان حداقل تعیین شده بشود ، کاربر امکان خرید و فروش و استفاده از خدمات سلفیا را نخواهد داشت.
2 کاربر جهت فعالسازی مجدد حساب کاربری خود می تواند در بخش پشتیبانی یک تیکت با موضوع فعالسازی حساب کاربری بزند.
3 فروشنده در صورتی که اقدام به فروش غذای ناموجود بکند ، مورد توبیخ و جریمه قرار میگیرد. (جریمه معادل 1,000 تومان و مدت توبیخ بنا به نظر کارشناس خواهد بود.‌)
4 فروشنده موظف است به محض دریافت پیامک حاوی کد فراموشی جدید از طرف سلفیا ، جهت تغییر دادن کد فراموشی حساب خود در اسرع وقت اقدام کند. درصورتی که خریدار غذا با کد فراموشی غیر قابل استفاده روبرو شود کاربر فروشنده ضمن اینکه درآمدی از فروش کسب نخواهد کرد به مبلغ 500 تومان نیز جریمه میشود.
5 فقط تا ساعت 12 هر شب زمان برای گزارش وجود اشکال در معامله متعلق به همان روز وجود دارد. بدیهی است تمام معاملات آن روز بعد از ساعت 12 شب به بعد قابل بررسی نخواهند بود و به حالت فروش موفقیا همان تکمیل شده در می آیند.(مگر در موارد استثنا که تشخیص آن بر عهده ی کارشناسان میباشد.)
6 هرگونه گزارش اشتباه توسط خریدار مستوجب جریمه شدن و توبیخ او میگردد.
7 جهت ادعای شکایت و یا پیگیری حضوری و یا دریافت وجه به مکان سلفیا در قسمت درباره ی ما سایت مراجعه کنید.
8 در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های سلفیا در آینده تغییراتی ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روزرسانی می شود و کاربر توافق می‏‌کند که استفاده مستمر از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.
1 کاربر حق دارد در هر زمانی نسبت به خروج و تعلیق حساب کاربری خود اقدام نماید. پروسه ی تسویه حساب و بررسی شکایات موجود و راستی آزمایی ممکن است بین یک روز تا دو هفته به درازا بیانجامد.
1 وعده ی ناهار تا ساعت 13:00 همان روز قابل خرید و فروش میباشد.
2 وعده ی شام تا ساعت 18:00 همان روز قابل خرید و فروش میباشد.
سلفیا غذا را همیشه 20 درصد بالاتر از قیمت اصلی آن از فروشندگان خریداری میکند و غذا را در سه قیمت متفاوت و متناسب با بازه ی زمانی مشخص شده در وعده های ناهار و شام به فروش میرساند که مشخصات فروش در جدول زیر نشان داده شده است.
ردیف بازه زمانی ناهار بازه زمانی شام نسبت به قیمت اصلی پیشرفت
1 قبل از 8:00 صبح قبل از 14:00 40 درصد بالاتر
2 8:00 صبح الی 11:30 14:00 الی 16:30 70 درصد بالاتر
3 11:30 به بعد 16:30 به بعد 95 درصد بالاتر